11 فواید شگفت انگیز خواب برای سلامتی

خواب باعث می شود احساس بهتری داشته باشید ، اما اهمیت آن فراتر از افزایش روحیه یا دور زدن حلقه های زیر چشم است.  خوابکافی بخش مهمی از یک سبک زندگی سالم است و می تواند برای قلب ، وزن ، ذهن ومفید باشد.

برو جلو ، چرت بزن!

خواب ناکافی با بسیاری از مشکلات سلامتی از افسردگی گرفته تا بیماری های قلبی عروقی مرتبط است.  مطمئن شوید که به سرعت بهخواب می روید تا بتوانید یک شب خوب استراحت کنید.  این ویدیو را با شش ترفند ساده برای جلوگیری از بی خوابی تماشا کنید.

بهبود حافظه

IMG_0415.jpeg

هنگام چرت زدن ذهن شما بطور شگفت انگیزی مشغول است.  در طول خواب می توانید خاطرات را تقویت کرده یا مهارت هایی را کههنگام بیداری آموخته ایدتمرینکنید (این فرآیندی به نام تثبیت) نامیده می شود.

دکتر راپوپورت ، استادیار مرکز پزشکی لانگون نیویورک می گوید: “اگر سعی دارید چیزی را بیاموزید ، اعم از جسمی یا روحی ، آن راتا حدی با تمرین یاد می گیرید.”  اما هنگام خواب اتفاقی می افتد که باعث می شود آن را بهتر یاد بگیرید.”

به عبارت دیگر ، اگر سعی می کنید چیز جدیدی یاد بگیریدخواه اسپانیایی باشد یا تنیسبعد از خواب عملکرد بهتری خواهید داشت.

عمر طولانی تری دارید؟