تاثیر عروسک در زندگی کودکان : رشد شخصیتی و خلاقیتی کودکان

تاثیر عروسک در زندگی کودکان : رشد شخصیتی و خلاقیتی کودکان تاثیر عروسک در زندگی کودکان تاثیر عروسک در زندگی کودکان بیش از آن چیزی است که فکر می‌کنید. بازی با عروسک چندین مزیت قدرتمند دارد. عروسک می‌تواند به کودکان در یادگیری مهارت‌های اجتماعی و ایجاد همدلی کمک کند و حتی می‌تواند به آن‌ها در […]

جهت تماس کلیک کنید