آیا ورزش ایمنی بدن را افزایش می دهد؟ به گفته کارشناسان آنچه باید در حال حاضر در مورد ورزش بدانید

آیا ورزش ایمنی بدن را افزایش می دهد؟  به گفته کارشناسان آنچه باید در حال حاضر در مورد ورزش بدانید البته ، با برنامه ریزی در همه جا و بسته شدن سالن های ورزشی ، بستن کفش های کتانی برای دویدن گاهی اوقات آخرین کاری است کهمی خواهید انجام دهید.  اما حرکت ساده بدن شما […]

12 حالت یوگا برای افرادی که انعطاف پذیر نیستند

12 حالت یوگا برای افرادی که انعطاف پذیر نیستند ژست های ملایم و تغییرات مفید که برای مبتدیان و کسانی که فاقد انعطاف هستند مناسب است. فواید یوگا بسیاری از مردم از یوگا اجتناب می کنند زیرا انعطاف پذیر نیستند ، اما کارتر می گوید که آنها کسانی هستند که باید تمرین کنند!  یوگاتمرکز را […]

جهت تماس کلیک کنید