چطور حرفه ای لاک بزنید

چطور حرفه ای لاک بزنید استفاده از لایه های مرتب و یکدست لاک ناخن بسیار مشکل است.  بدست آوردن یک خط لاک ناخن تمیز و واضح به تمرین ، صبر ودستی ثابت نیاز دارد.  اگر به طور اتفاقی خارج از خطوط نقاشی می کنید ، همیشه می توانید اشتباهات خود را پاک کنید! 1_لاک قدیمی […]

جهت تماس کلیک کنید